Veiligheid gewaarborgd

Kenmerken van dit certificeringstraject zijn veiligheid, onafhankelijkheid en traceerbaarheid.

De veiligheid begint bij de magneet zelf. Elk magnetisch steigerankerpunt wordt voorzien van een serienummer en krijgt na de productie en een goed doorlopen afnametest een product certificaat mee. De plaatsing van het ankerpunt is uitvoerig beschreven in de meegeleverde handleiding.

De veiligheid van het steigerankerpunt op de stalen wand wordt geborgd doordat elk ankerpunt bij de plaatsing getest wordt. De kracht loodrecht op het ankerpunt, de trekkracht, en de kracht langs het oppervlak, de schuifkracht, van het ankerpunt worden hierbij getest. De door de steigerontwerper opgegeven krachten zijn hierbij leidend.