Veiligheid gewaarborgd

Kenmerken van dit certificeringstraject zijn veiligheid, onafhankelijkheid en traceerbaarheid.

De veiligheid begint bij de magneet zelf. Elk magnetisch anker wordt voorzien van een serienummer en krijgt na de productie en een goed doorlopen afnametest een product certificaat mee. De plaatsing van het magnetische anker is uitvoerig beschreven in de meegeleverde handleiding.

De veiligheid van het magnetische anker op de stalen wand wordt geborgd doordat elk anker bij de plaatsing getest wordt. De kracht loodrecht op het magnetische anker, de trekkracht, en de kracht langs het oppervlak, de schuifkracht, van het anker worden hierbij getest. De door de steigerontwerper opgegeven krachten zijn hierbij leidend.