McNetiq heeft een technologie ontwikkeld en gepatenteerd waarmee op een veilige manier met magneten staalverankeringen kunnen worden gerealiseerd, genaamd Controlock. Deze technologie is gebaseerd op het met zekerheid kunnen vaststellen van de effectieve belastbaarheid van een magnetische verbinding op iedere variabele ondergrond. Door deze absolute voorwaarde voor een veilige verbinding in te lossen, maakt de Controlocktechnologie het mogelijk om met name tijdelijke staalverbindingen met magneten te realiseren. Dit kan in veel gevallen laswerk voorkomen.

De eerste applicatie die McNetiq heeft ontwikkeld en gecertificeerd is het Controlock Steigeranker. Dit product wordt nu verkocht in de industriële steigerbouw en kan worden toegepast bij opslagtanks, scheepvaart, energiecentrales, hijskranen, stalen bruggen, staalbouw enz.

Sinds 2017 is Willem van der Graaf toegetreden tot McNetiq. Willem is voormalig commercieel directeur van SPIE Nederland.

Op de foto, van links naar rechts: Willem van der Graaf (McNetiq), Bas Gravendeel (McNetiq), David van der Loo (Rotterdam Port Fund), Edwin van der Heide (McNetiq) en Rinke Zonneveld (InnovationQuarter).