In verband met de veiligheid gebruikt McNetiq in de Controlock® ankerpunten alleen permanente magneten. Elektromagneten zijn voor hun functioneren nu eenmaal altijd afhankelijk van een externe krachtbron. Als deze krachtbron wegvalt, of als er een storing in de verbinding optreedt, kan dit in veiligheidssituaties catastrofale gevolgen hebben.

Permanente magneten hebben altijd kracht. Ze kunnen op 3 manieren worden geschakeld:

  1. handmatig
  2. mechanisch (geschakelde magneten)
  3. met stroompuls (elektropermanente magneten)

Elektropermanente magneten worden bijvoorbeeld toegepast als een magneet een eind verwijderd is van degene die ‘m bedient. Denk bijvoorbeeld aan een hijskraanmachinist die op afstand een magnetisch hijsblok bedient om stalen objecten op te hijsen.


Schakeling van permanente magneet


Schakeling van elektropermanente magneet