Veilig verankeren met magnetische ankerpunten

Met McNetiq Controlock® magnetische ankers kan een steiger wél veilig worden verankerd: lean and mean, alleen daar waar nodig en vele steunberen kunnen achterwege blijven.

Het pilotproject met McNetiq Controlock steigerverankering: contractor Bilfinger heeft in juli 2013 met gebruikmaking van de Controlock®-technologie een viertal steigers tegen ethyleentanks aangebouwd bij Dow Chemical. Dat leverde het chemieconcern een aanzienlijke besparing op. Zie de beide onderstaande bouwtekeningen. Gedetailleerde informatie hierover kunt u lezen in de Case Study Steigerbouw Besparing met magnetische ankers bij Dow → . Sindsdien zijn ook andere steigerprojecten succesvol afgerond. Zie hiervoor de testimonials en de onderstaande fotogallery.

Besparingen voor steigerbouw

 Traditionele steiger
  • 2.100 m³
  • 20 ton materiaal
  • 20 ton ballast
 
 Steiger met Controlock®-technologie
  • 275 m³
  • 6 ton materiaal
  • geen ballastHoe wordt een magnetisch steigeranker gebruikt?

Op basis van een vooraf gemaakt en vastgelegd ontwerp wordt de steiger op locatie opgetrokken. Eén van de leden van het bouwteam dient gecertificeerd te zijn voor het toepassen van het McNetiq Controlock Steigeranker. Deze Controlock-operator komt steeds met zijn uitrusting ter plekke waar een verankering dient plaats te vinden volgens het ontwerp. De operator plaatst het magneetanker, meet de effectieve trekkracht en de schuifkracht van het anker op de specifiek aangewezen plek. Indien hij de in het ontwerp vereiste en vastgelegde meetwaarden kan vaststellen, bevestigd hij het anker definitief en verbindt deze met een steigerlegger. Vervolgens gaat hij over tot de volgende plaatsing. 

  

Schuifkracht meten en trekkracht meten.

Het opbouwen van een steiger met magnetische ankerpunten wordt stap voor stap uitgelegd in deze instructiefilm →

In samenwerking met onze producent SAV Walker Hagou is een handleiding  samengesteld voor het gebruik van magnetische ankers.

Hangsteigers

Het is mogelijk om steigers die niet vanaf de grond worden opgebouwd, te verankeren op de locatie waartoe toegang is gewenst. Met name bij scheepsbouw en –onderhoud kan het een uitkomst bieden om zonder laswerkzaamheden aan de scheepshuid een werkplatform te creëren. Zie hiervoor foto’s in de fotogallery en de modeltekeningen van een hangsteiger tegen een scheepswand. (pdf) →