Privacy verklaring

Dit is het privacybeleid van McNetiq B.V. (hierna te noemen "McNetiq B.V.", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf met het adres Klinknagelstraat 2, 3089 JP Rotterdam. McNetiq B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60460784. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij de informatie met betrekking tot onze websites mcnetiq.nl en mcnetiq.com (de “Dienst”) verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. We verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon. We verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"), de op de AVG gebaseerde wetgeving en  cookiewetgeving.


Door de service te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service ("gebruikers").


Persoonsgegevens die wij verwerken

McNetiq B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken na u ze aanlevert:

A. Naam

B. Telefoonnummer

C. Communicatie tussen u en McNetiq b.v. (bijv. service-gerelateerde e-mails)

Logfile informatie

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen verkeer- en gebruikstrends voor de Service te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze service is verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de service. De tools gebruiken ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw log- en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. We verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics, hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie alleen door Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij volgende bezoeken herkent door cookies uit te schakelen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten McNetiq B.V.

Verandering van houder

Als we een deel van of het geheel van McNetiq BV of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. Tijdens een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan uw informatie die via de Service wordt verzameld, tussen de verkochte of overgedragen items. De koper of verkrijger zal de toezeggingen die we in dit privacybeleid zijn gedaan, moeten nakomen.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons hiertoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan voor een langere periode worden geopend, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoek met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

McNetiq B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gebruik te maken van de nieuwste technieken. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de gegevens die via de Service worden verzameld, veilig te houden. McNetiq B.V. kan echter de veiligheid van de informatie die u naar McNetiq B.V. verzendt niet garanderen of garanderen dat informatie over de Service niet mag worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de toegang tot e-mails tussen u en McNetiq B.V. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie naar Nederland overdragen. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart McNetiq B.V. gegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens van u McNetiq B.V. heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met McNetiq B.V.

Toepassingen, websites en services van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gehanteerd door applicaties, websites of services die zijn gekoppeld aan of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die deze bevat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of dienst van derden, inclusief die met een link naar onze Diensten, zijn daaraan onderhevig