Training

Training voor McNetiq-producten, Controlock®-technologie en klantspecifieke processen

Voordat een magneet wordt goedgekeurd voor veilig gebruik, moet een gecertificeerde Controlock®-operator de magnetische krachten testen om vast te stellen of deze voldoet aan vereiste krachten. Samen met onze trainingspartner STE faciliteren wij trainingen die aangepast kunnen worden aan specifieke processen en eisen van onze klanten.

Standaard McNetiq-training is beschikbaar voor toekomstige gecertificeerde Controlock®-operators.

Instructie Magnetisch Ankeren

Magneetankers zijn een specifieke toepassingsmogelijkheid op het gebied van verankeringen. Tijdens de training leer je magneetankers plaatsen/ controleren en inspecteren. Je leert hoe je de ankers veilig moet plaatsen, gebruiken en verwijderen en dit te doen met de juiste middelen. Het vraagt om een andere manier van werken en de training helpt je dit eigen te maken op een juiste en veilige wijze. 


Je leert:

  • Voorgeschreven PBM’s op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden; 
  • Tekortkomingen, gevaren/onveilige situaties, bijna ongevallen en ongevallen te                       herkennen, te benoemen en de juiste procedures om dit te melden; 
  • Magneetankers en de werking ervan (magnetisme); 
  • Wanneer wel of juist niet te kiezen voor magneetankers;
               Welke apparatuur/arbeidsmiddelen nodig zijn en hoe deze te gebruiken; 
  • Standaard verankeringspatronen binnen standaardconfiguraties over te dragen                   aan de opdrachtgever (opleveringsprocedure);
  • Over optredende krachten en belastingen met betrekking tot de principes                              Sterk; stijf en stabiel en safety;
  • Het controleren en inspecteren van de magneetankers en hoe te rapporteren                       hierover;
  • Een gebruikersinspectie uit te voeren op verzoek van de klant.

Certificaat

Na het behalen van je examen ontvang je een STE-certificaat dat 5 jaar geldig is.

Klantspecifieke processen

Bij het ontwerpen van trainingsprogramma's kan rekening worden gehouden met individuele behoeften.

Training partner STE


Voor alle training data's, prijzen, locaties of inschrijven voor de training:

www.trainingscaffolding.com

info@trainingscaffolding.com


+ 31 (0)180 65 55 99

Heeft u vragen over McNetiq Controlock®? Mail ons