McNetiq Scaffold Anchor

Veilig verankeren met McNetiq Steigeranker

Traditioneel worden steigers losstaand, tegen bijvoorbeeld een opslagtank, aan drie kanten uitgebouwd vanwege de vereiste stabiliteit en stevigheid. Met McNetiq steigerankers kan een steiger non-destructief aan de tank verankerd worden. Dit scheelt >40% minder procestijd (bouwuren op hoogte) en er kan op steigermateriaal >70% worden bespaard. 

Het eerste gebruik was in 2013 toen aannemer Bilfinger McNetiq's Controlock®-technologie toepaste om vier steigers te bouwen tegen ethyleentanks bij Dow Chemical.

Gebruik magnetisch steigeranker

Op basis van het gedefinieerde ontwerp wordt de steiger op locatie gebouwd.
Terwijl de steigeronderdelen worden geïnstalleerd, kan een gecertificeerde Controlock® operator als lid van het bouwteam de magnetische ankers aanbrengen. De operator kan het magnetische anker positioneren en de daadwerkelijke trek- en afschuifkracht ervan op die locatie meten. Als de operator vaststelt en registreert dat de metingen voldoen aan de minimaal vereiste magnetische krachten, die zijn gespecificeerd in het ontwerp, dan kan hij het magnetische anker aan de steiger verbinden.

Dit proces moet voor elk magnetisch anker worden herhaald.

Hangsteigers op staalconstructies of rompen

Het is mogelijk om steigers te verankeren die niet vanaf de grond zijn opgebouwd. Toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de maritieme industrie (bouwen, repareren, onderhouden en slopen van schepen) en in overhangende staalconstructies (bruggen, kranen en bovenbouw)

Het McNetiq steigeranker kan een oplossing zijn om een veilig werkplatform te creëren zonder laswerk of mechanische verbindingen.

Het McNetiq Steigeranker met onze gepatenteerde Controlock technologie® kan worden gebruikt voor onderhouds- en installatiewerkzaamheden in (petro) chemische fabrieken, offshore, staalbouw, de maritieme industrie, opslagtanks en bruggen.

Het systeem biedt de volgende voordelen:

  Aanzienlijke vermindering gebruik steigercomponenten

  •      Reductie van meer dan 70% aan benodigde steigercomponenten
  •      Magnetische ankers vervangen steunen/ steunberen
  •      Minder volume

  Sneller bouwen van steigers

  •      Meer dan 40% snellere steigerbouw
  •      Verbetering van algemene uptime
  •      Verbeterde gereedheid voor opeenvolgend gebruik
  •      Minder risico op vertragingen door het weer

  Veiliger

  •       Minder componenten om te hanteren tijdens het bouwen en afbreken
  •       Door reductie bouwuren lager kans op ongevallen
  •       Reductie in benodigd vervoer door minder componenten

  Breed inzetbaar

  •       Opslagtanks
  •       Proces- en petrochemische industrie
  •       Ketels
  •       Bruggen en bovenbouw
  •       Hangende constructies
  •       Scheepswerven
  •       Inbedrijfstelling of ontmanteling
  •       Afdekkingen en dekzeilen vastzetten

  Andere voordelen

  •       Geen schade aan oppervlak
  •       Herbruikbaar
  •       Aanpasbaar aan de gebruikers' benodigdheden
  •       Ruime ervaring met het opzetten van processen en trainingen 
  •       In gebruik sinds 2013

Download nu: weet meer over de Controlock®

knop downloads McNetiq

Gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies voor het McNetiq steigeranker

Klik op het downloadpictogram aan de linkerkant
knop downloads McNetiq

 Specification sheet

Klik op het downloadpictogram aan de linkerkant
knop downloads McNetiq

Safety Guarantees: Influence of lightning

Klik op het downloadpictogram aan de linkerkant
knop downloads McNetiq

Safety Guarantees: Influence of corrosion

Klik op het downloadpictogram aan de linkerkant
knop downloads McNetiq

Safety Guarantees: Influence of frost 

Klik op het downloadpictogram aan de linkerkant